HALALBIHALALKELUARGA BESAR YAYASAN TAJUL ULUM BRABO
Dihadiri oleh habaib, masyayikh dan semua guru beserta tenaga kependidikan di lingkungan Yayasan Tajul Ulum Brabo.